Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai

Giáo viên lao động vệ sinh trường lớp


Đoàn thanh niên tổ chức một buổi lao động cho Giáo viên Trường MG Hoa Pơ Lang lao động dọn cỏ, vệ sinh xung quanh sân trường.