Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang

huyện Ia Pa - Gia Lai
gialai-iapa-mghoapolang@edu.viettel.vn