Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
 • Đỗ Thị Chúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Phan Thị Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp
 • Siu H'Nhan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư Phạm
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0388761777
  • Email:
   thuhiensonca1976@gmail.com
 • Nay H"Tem
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Phan Thị Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Nay H'Guanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư Phạm